Vi investerer i lovande vekstselskap på Vestlandet.

Fjord Invest investerer risikokapital i vekstselskap på Vestlandet.

Vi ser etter selskap med unike løysingar, dyktige folk og stort vekstpotensial.

Vi er aktive eigarar som bidreg med kapital og rådgiving for vekst og verdiskaping.

Portefølje

Om Fjord Invest

Fjord Invest-fonda er investeringsfond som investerer risikokapital i vekstselskap på Vestlandet.

Kapital i fonda kjem frå Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest,
BKK, SFE, private investorar, Vestland fylkeskommune og Investinor.

Fonda er Fjord Invest, Fjord Invest SørVest og Fjord Invest Såkorn. Fonda er inntil vidare fullinvestert.

Nye investeringar vert gjort frå Peak Venture.

Fjord Invest-fonda blir forvalta av rådgivingsselskapet Vestind.

Kontakt oss

Aud Ingrid Espeland, dagleg leiar 

Thomas Berge

Besøksadresse
Peak Sunnfjord
Hafstadvegen 25
6800 FØRDE

Postadresse
Hafstadvegen 25
6800 FØRDE